X  Sluiten Officiële lucht kwaliteit meting - Willem de Zwijgerlaan, Leiden

  pm2.5 pm10 O3 AQI classificatie       
Actuele 25 25.6 25.6 Goede lucht kwaliteit
     

Verwachtingmin gem. maxmin gem. maxmin gem. max           
19-07-202441587812192820365978Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
20-07-20242847678142217355867Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
21-07-2024183767613234213367Aanvaardbare lucht kwaliteit 
    
22-07-2024122139591420233039Goede lucht kwaliteit
     
23-07-202426292910101220202129Goede lucht kwaliteit
     
            

classificatie AQI De gezondheids effecten zijn gebaseerd op 24 uurs gemiddelde waardes
Goede lucht kwaliteit 0-50 De luchtkwaliteit wordt als bevredigend beschouwd en luchtverontreiniging brengt weinig of geen risico met zich mee
Aanvaardbare lucht kwaliteit 50-100 Luchtkwaliteit is acceptabel; voor sommige verontreinigende stoffen kan er echter een matig gezondheidsrisico zijn voor een zeer klein aantal mensen dat ongewoon gevoelig is voor luchtverontreiniging.
Ongezond voor enkelen 100-150 Leden van gevoelige groepen kunnen gezondheidseffecten ervaren. Het grote publiek zal waarschijnlijk niet worden beïnvloed.
Ongezond 150-200 Iedereen kan gezondheidseffecten beginnen te ervaren. Leden van gevoelige groepen kunnen ernstigere gezondheidseffecten ervaren.
Zeer ongezond 200-300 Gezondheidswaarschuwing: iedereen kan ernstigere gezondheidseffecten ervaren.
Gevaarlijk > 300 Gezondheidswaarschuwingen voor noodsituaties. De hele bevolking heeft meer kans om getroffen te worden.
 Meer informatie:  EPA Air Quality Index      Meetgegevens van: 20-07-2024 08:00